Utwórz fakturę

SLOVDAE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVDAE
PIN 35732806
TIN 2020200919
Numer VAT SK2020200919
Data utworzenia 20 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVDAE
Záleská 22
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 818 €
Zysk -2 035 €
Dane kontaktowe
E-mail slovdae@slovanet.sk
witryna internetowa http://www.slovdae.sk
Telefon(y) +421245944480, +421245944481
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,881
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,025
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 32,254
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 32,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,867
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,867
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,867
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,904
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,017
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 887
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 856
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 49
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 807
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,881
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,407
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,861
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,570
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,431
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,035
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,474
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 332
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 332
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,010
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,691
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,691
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,303
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,430
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 532
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,257
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 797
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 332
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,818
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 77,566
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,252
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,813
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 58,679
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,716
D. Usług (účtová grupa 51) 7,766
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,832
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,469
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,284
4. Koszty społeczne (527, 528) 79
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 509
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,657
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 177
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 177
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,257
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 100
2. Pozostałe koszty (562A) 100
O. Walutowe straty (563) 451
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 706
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,080
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,075
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,035
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732806 TIN: 2020200919 Numer VAT: SK2020200919
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVDAE, Záleská 22, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Data utworzenia: 20 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28 20.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Brincko 1 992 € (30%) Starobystrická 204 Zálesie 900 28
  Alena Kotvasová 4 647 € (70%) Zálesie 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   20.11.1997Nové obchodné meno:
   SLOVDAE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záleská 22 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28