Utwórz fakturę

GEODIS calberson Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Nazwa firmy GEODIS calberson Slovensko
PIN 35732849
TIN 2020251398
Numer VAT SK2020251398
Data utworzenia 19 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEODIS calberson Slovensko
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 678 900 €
Zysk 147 014 €
Kapitał 3 685 004 €
Kapitał własny 1 247 444 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903250311
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,090,163
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 77,493
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,700
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,700
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 73,793
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,279
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64,514
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,877,285
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 114,019
8. Podatek odroczony należności (481A) 114,019
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,551,737
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,292,161
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,292,161
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 259,228
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 348
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,211,529
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 522
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,211,007
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 135,385
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 57,767
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 77,618
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,090,163
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,394,458
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,810,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,810,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 62,735
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 62,735
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -625,291
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,148,715
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,774,006
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,014
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,695,705
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,484
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,484
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,903,009
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,751,486
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,751,486
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 65,371
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 42,599
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,743
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 810
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 781,212
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 240,589
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 540,623
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,093,437
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,678,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,093,437
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 96,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 617
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 488,846
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,480,054
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 91,080
D. Usług (účtová grupa 51) 12,753,733
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,545,056
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,111,863
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 388,542
4. Koszty społeczne (527, 528) 44,651
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,104
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,621
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,621
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -78,062
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 142,522
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 198,846
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,344,624
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 332
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 327
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 327
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,371
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) -57
2. Pozostałe koszty (562A) -57
O. Walutowe straty (563) 187
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,241
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,039
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 193,807
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 46,793
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 69,584
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -22,791
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 147,014
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016
 • PIN :35732849 TIN: 2020251398 Numer VAT: SK2020251398
 • Zarejestrowana siedziba: GEODIS calberson Slovensko, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ghislain Fernandez rue Denfert Rochereau 5 Le Perreux-Sur-Marne 941 70 Francúzska republika 25.12.2015
  Nicolas Mialon Lakas 603, DOB Utca 101 Budapešť 1077 Maďarsko 25.12.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Calberson GE société anonyme, 1 810 000 € (100%) Villeneuve la Garenne 923 96 Francúzsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.01.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ghislain Fernandez rue Denfert Rochereau 5 Le Perreux-Sur-Marne 941 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 25.12.2015
   Nicolas Mialon Lakas 603, DOB Utca 101 Budapešť 1077 Maďarsko Vznik funkcie: 25.12.2015
   24.09.2010Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   19.06.2008Nové obchodné meno:
   GEODIS calberson Slovensko s. r. o.
   05.02.2008Nové predmety činnosti:
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   manipulácia s tovarom
   skladovanie
   balenie
   28.12.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   26.01.1999Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   19.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Calberson GE société anonyme, rue du commandant d"Estienne ďOrves 10 Villeneuve la Garenne 923 96 Francúzsko