Utwórz fakturę

ENERGOSERVIS CLC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENERGOSERVIS CLC
PIN 35732911
TIN 2020228892
Numer VAT SK2020228892
Data utworzenia 20 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENERGOSERVIS CLC
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 418 420 €
Zysk -44 246 €
Kapitał 176 796 €
Kapitał własny 82 374 €
Dane kontaktowe
E-mail valeria.synakova@hotmail.com
Telefon(y) 0249246229, 0249246438, 0692003452, 0903415510
Telefon(y) kom. 0903228570, 0903415510
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 183,392
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,240
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,240
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,407
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 833
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 170,330
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 64,367
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 30,638
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,729
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,435
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 63,512
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,512
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 923
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,528
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,416
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39,112
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 822
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 822
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 183,392
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,129
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 75,036
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 75,036
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,246
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,263
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 314
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 314
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 24,025
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 116,761
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 91,203
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,203
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,996
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,065
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,453
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,044
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,163
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 418,392
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 418,420
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 372,213
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 46,179
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 459,599
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 272,181
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,643
D. Usług (účtová grupa 51) 66,759
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 85,357
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,771
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,971
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,615
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 747
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,266
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,266
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,600
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,046
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -41,179
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 60,809
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,111
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,647
2. Pozostałe koszty (562A) 1,647
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 464
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -43,285
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -44,246
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732911 TIN: 2020228892 Numer VAT: SK2020228892
 • Zarejestrowana siedziba: ENERGOSERVIS CLC, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bartolomej Cagalinec Popradská 62 Bratislava 821 06 26.06.2015
  Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 20.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miloš Cagalinec 6 672 € (100%) Koprivnická 11 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.06.2015Nové predmety činnosti:
   Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk
   Nový štatutárny orgán:
   Bartolomej Cagalinec Popradská 62 Bratislava 821 06
   25.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   23.07.1999Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   20.11.1997Nové obchodné meno:
   ENERGOSERVIS CLC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava