Utwórz fakturę

ORMI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ORMI
PIN 35732946
TIN 2020203746
Numer VAT SK2020203746
Data utworzenia 21 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ORMI
Družstevná 748/16
90033
Marianka
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 163 741 €
Zysk 5 366 €
Kapitał 189 295 €
Kapitał własny 20 154 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903673029
Telefon(y) kom. +421903673029, 0903673029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 136,140
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,424
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,424
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,424
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 110,400
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 77,371
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 63,849
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,849
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,107
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,415
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,029
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,676
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,353
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 316
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 316
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 136,140
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,520
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,850
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,795
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -945
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,366
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,620
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 434
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 167
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 267
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,536
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,302
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,302
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,746
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 499
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 246
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,714
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 387
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 387
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,154,978
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,163,741
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,154,978
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,150
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,613
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,147,686
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 962,973
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,685
D. Usług (účtová grupa 51) 137,005
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,600
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,221
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,245
4. Koszty społeczne (527, 528) 134
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,267
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,943
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,943
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 146
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,067
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,055
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 40,315
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,809
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,653
2. Pozostałe koszty (562A) 6,653
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,141
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,809
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,246
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,366
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732946 TIN: 2020203746 Numer VAT: SK2020203746
 • Zarejestrowana siedziba: ORMI, Družstevná 748/16, 90033, Marianka
 • Data utworzenia: 21 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33 21.12.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michal Daňo 6 640 € (100%) Družstevná 748/16 Marianka 900 33
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2012Nové sidlo:
   Družstevná 748/16 Marianka 900 33
   19.03.2012Zrušené sidlo:
   Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.12.2005
   14.04.2010Noví spoločníci:
   Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 21.12.2005
   13.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.12.2005
   15.07.2009Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   09.06.2009Nové predmety činnosti:
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   30.12.2005Noví spoločníci:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.12.2005
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.12.2005
   29.12.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   11.08.2005Noví spoločníci:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   10.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2004
   14.07.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( s výnimkou nebezpečného odpadu )
   17.03.2004Nové sidlo:
   Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2004
   16.03.2004Zrušené sidlo:
   Družstevná 17 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok Skončenie funkcie: 11.02.2004
   14.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok Skončenie funkcie: 11.02.2004
   13.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   18.08.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností nevyžadujúci živnostenské oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   ORMI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 17 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok