Utwórz fakturę

VELOXSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Nazwa firmy VELOXSTAV
Stan W likwidacji
PIN 35733071
TIN 2021355545
Data utworzenia 24 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VELOXSTAV
Panenská 18
81103
Bratislava
Financial information
Zysk -2 549 €
Kapitał 232 235 €
Kapitał własny 198 729 €
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 226,239
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 195,760
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,984
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 62,984
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 132,776
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 132,776
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 30,479
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,479
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,848
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,631
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 226,239
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 192,455
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 158,491
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 190,233
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,742
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,549
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,784
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 878
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 398
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 32,906
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,938
D. Usług (účtová grupa 51) 1,938
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,938
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,938
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 132
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 132
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -131
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,069
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,549
Date of updating data: 10.11.2016
Files
4262224.tif
Date of updating data: 10.11.2016