Utwórz fakturę

PRO C servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy PRO C servis
PIN 35733098
TIN 2020210698
Numer VAT SK2020210698
Data utworzenia 17 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRO C servis
Bojnická 18
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 318 725 €
Zysk 39 143 €
Kapitał 365 €
Kapitał własny -84 595 €
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 20,151
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 20,151
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,151
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,740
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,875
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 334
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,531
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 52,891
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,872
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 8,298
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 8,298
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 85
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -71,398
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 39,143
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,763
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,234
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 64,529
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,095
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,470
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,964
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 318,725
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 318,689
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 269,659
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,315
C. Usług (účtová grupa 51) 246,172
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 343
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,304
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 525
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 49,066
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 55,202
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 956
M. Koszty oprocentowania (562) 662
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 294
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -954
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 48,112
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 8,969
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 39,143
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016