Utwórz fakturę

NORD-Pohony - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy NORD-Pohony
PIN 35733128
TIN 2020268943
Numer VAT SK2020268943
Data utworzenia 24 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NORD-Pohony
Vajnorská 98/D
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 312 568 €
Zysk 25 352 €
Kapitał 843 910 €
Kapitał własny 611 747 €
Dane kontaktowe
E-mail info@nord-sk.com
witryna internetowa http://www.nord.com
Telefon(y) +421254654032, +421254791402, +421254791317, +421254654033, +421254772358
Telefon(y) kom. +421905650296
Nr(y) faksu 0254791402
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 943,647
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,817
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,817
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,817
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 916,609
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,834
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 30,834
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 631
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 631
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 631
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 769,123
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 769,007
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 769,007
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 116
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 116,021
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,118
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 113,903
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,221
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,221
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 943,647
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 661,491
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,754
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,754
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 622,746
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 622,746
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,352
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,156
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,016
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,254
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,762
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 11,785
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 11,785
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 209,228
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 108,245
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,245
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,402
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,819
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 76,762
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 58,127
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,638
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 45,489
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,311,311
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,312,568
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,293,542
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,769
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,257
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,263,716
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,682,544
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,012
D. Usług (účtová grupa 51) 148,592
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 374,480
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 275,575
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 90,731
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,174
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 688
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,323
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,323
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -810
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,887
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 48,852
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 449,163
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 857
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 856
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -830
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 48,022
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,670
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,893
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,777
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,352
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016
 • PIN :35733128 TIN: 2020268943 Numer VAT: SK2020268943
 • Zarejestrowana siedziba: NORD-Pohony, Vajnorská 98/D, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Královič Nejedlého 1906/9 Bratislava 841 02 05.12.2008
  Jutta Humbert Pfeilshofer Weg 12 Hamburg DEU-22391 Nemecká spolková republika 17.07.2013
  Ullrich Küchenmeister Zitzewitzstraße 30 Hamburg DEU-22043 Nemecká spolková republika 17.07.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Getriebebau NORD, GmbH 6 639 € (100%) Linz A-4030 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.11.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 98/D Bratislava 831 04
   15.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jutta Humbert Pfeilshofer Weg 12 Hamburg DEU-22391 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 17.07.2013
   Ullrich Küchenmeister Zitzewitzstraße 30 Hamburg DEU-22043 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 17.07.2013
   29.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Královič Nejedlého 1906/9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.12.2008
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Getriebebau NORD, GmbH Deggendorfstrasse 8 Linz A-4030 Rakúsko
   24.11.1997Nové obchodné meno:
   NORD-Pohony, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ