Utwórz fakturę

BREFIT-e - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Nazwa firmy BREFIT-e
PIN 35733161
TIN 2020229024
Numer VAT SK2020229024
Data utworzenia 24 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BREFIT-e
Uhrova 24
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 69 312 €
Zysk -1 760 €
Kapitał 187 489 €
Kapitał własny 139 175 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263815163
Nr(y) faksu 0263815163
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 203,080
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 152,492
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 152,492
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 25,729
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 114,495
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,268
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,612
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,821
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,821
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,465
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,448
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,448
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 886
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,131
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 326
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 110
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 216
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,976
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,976
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 203,080
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,415
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,294
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,294
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,007
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 123,122
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 123,122
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,912
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,912
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,760
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,748
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,658
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,548
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,548
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,515
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,012
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,327
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 21,090
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 917
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 917
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,117
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 69,312
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,723
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,931
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,463
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,195
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,508
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,895
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,018
D. Usług (účtová grupa 51) 25,176
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,962
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,805
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,157
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,737
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,720
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,196
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,972
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 566
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 449
2. Pozostałe koszty (562A) 449
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 117
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -564
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,760
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,760
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016