Utwórz fakturę

BEA INVEST GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.04.2016
Basic information
Nazwa firmy BEA INVEST GROUP
PIN 35733225
TIN 2021404528
Data utworzenia 25 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEA INVEST GROUP
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 56 127 €
Zysk 1 702 €
Kapitał 8 661 €
Kapitał własny 8 661 €
Dane kontaktowe
E-mail strhan@goblet.sk
Telefon(y) 0250201310
Date of updating data: 06.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,848
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,024
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,024
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,024
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,824
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,613
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,613
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,613
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,211
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,193
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,848
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,142
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 740
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 740
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,706
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,011
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,011
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,695
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,300
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,300
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 915
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 06.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 56,127
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 56,127
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,571
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7
D. Usług (účtová grupa 51) 39,829
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 535
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 535
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,556
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,291
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 374
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 185
2. Pozostałe koszty (562A) 185
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 189
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -374
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,182
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,702
Date of updating data: 06.04.2016
Date of updating data: 06.04.2016