Utwórz fakturę

TRIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Nazwa firmy TRIS
PIN 35733373
TIN 2021353763
Numer VAT SK2021353763
Data utworzenia 27 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIS
J.M. Hurbana 14
96901
Banská Štiavnica
Financial information
Sprzedaż i dochody 275 015 €
Zysk 3 699 €
Kapitał 27 062 €
Kapitał własny 23 005 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0424635599
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 56,477
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 56,343
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,592
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,592
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,746
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,369
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -11,623
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 134
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 56,477
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,099
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 25,097
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,097
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,699
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,371
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 141
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 141
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,092
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,626
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,626
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,000
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 675
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -202
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,138
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,138
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 7
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 275,015
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 275,015
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 263,368
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,647
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 268,317
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 233,594
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,903
D. Usług (účtová grupa 51) 5,788
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,306
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,084
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,619
4. Koszty społeczne (527, 528) 603
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 462
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,698
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,730
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,007
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 684
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 684
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 323
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,007
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,691
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,992
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,992
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,699
Date of updating data: 27.06.2016
Date of updating data: 27.06.2016