Utwórz fakturę

mobilis manipulačná technika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Nazwa firmy mobilis manipulačná technika
PIN 35733471
TIN 2020206859
Numer VAT SK2020206859
Data utworzenia 28 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba mobilis manipulačná technika
Družstevná 14
90033
Marianka
Financial information
Sprzedaż i dochody 341 952 €
Zysk 11 570 €
Kapitał 839 229 €
Kapitał własny 350 205 €
Dane kontaktowe
E-mail info@mobilis.sk
witryna internetowa http://www.mobilis.sk
Telefon(y) kom. +421903746789
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 654,060
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 115,473
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 115,473
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 115,473
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 538,089
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,096
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,096
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 131,774
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 131,467
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,467
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 307
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 373,219
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 373,200
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 498
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 498
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 654,060
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 373,025
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,236
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,236
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,324
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,324
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 335,895
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 335,895
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,570
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 281,035
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 264
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 264
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 58,686
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,966
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 123,366
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,366
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,569
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,119
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 341,994
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 341,952
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 331,347
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 705
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,076
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 295,108
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 645
D. Usług (účtová grupa 51) 9,338
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 394
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,526
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,526
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,065
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,876
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,156
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 41
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,520
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,648
2. Pozostałe koszty (562A) 13,648
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,872
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,479
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,397
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,827
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,827
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,570
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016