Utwórz fakturę

P.H. Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P.H. Bratislava
PIN 35733560
TIN 2021369328
Data utworzenia 21 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P.H. Bratislava
Janotová 14
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 541 €
Zysk 1 958 €
Kapitał 26 961 €
Kapitał własny 18 654 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,455
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,809
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,809
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,809
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,646
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,421
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,421
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,421
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,225
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,212
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,455
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,611
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 289
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 289
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,725
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,725
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,958
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,573
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 48
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,576
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,745
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,745
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,279
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 552
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,949
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,949
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,271
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,271
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,541
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,541
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,541
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,921
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,418
D. Usług (účtová grupa 51) 4,574
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 371
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,468
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,468
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,620
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,549
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 111
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -110
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,510
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 552
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 552
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,958
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4414341.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35733560 TIN: 2021369328
 • Zarejestrowana siedziba: P.H. Bratislava, Janotová 14, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04 21.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Puha 6 639 € (100%) Zohorská 4 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.11.1997
   07.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   25.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   24.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   P.H. Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Janotová 14 - 16 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby/
   činnosť v oblasti nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontaktu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Hinko Zálesná 9 Nové Zámky 940 55
   Ing. Pavel Puha Zohorská 4 Bratislava 841 04