Utwórz fakturę

Donaldson Filtration Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Donaldson Filtration Slovensko
PIN 35733608
TIN 2020203779
Numer VAT SK2020203779
Data utworzenia 21 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Donaldson Filtration Slovensko
PointPark Bratislava, Hala DC4 1184
90055
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 338 599 €
Zysk 150 071 €
Kapitał 726 709 €
Kapitał własny 532 230 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,028,041
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 425,244
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 95,387
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 66,267
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 29,120
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 329,857
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 302,124
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 27,733
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 432,106
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,943
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,943
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 346,312
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 345,316
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 345,316
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 996
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 77,851
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 701
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 77,150
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 170,691
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,961
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 153,730
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,028,041
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 682,301
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 430,988
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 514,179
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -83,191
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 150,071
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,740
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,134
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 567
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 567
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 276,297
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65,800
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,800
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 181,704
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,699
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,162
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,932
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 68,309
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 67,052
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,257
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,338,599
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,338,599
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,162,519
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 176,080
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,143,343
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 484,544
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,416
D. Usług (účtová grupa 51) 410,930
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 181,590
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 137,793
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,786
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,011
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,971
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,971
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,892
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 195,256
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 219,629
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 205
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 205
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 191
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,291
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 67
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 67
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,221
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,086
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 194,170
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,099
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,099
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 150,071
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35733608 TIN: 2020203779 Numer VAT: SK2020203779
 • Zarejestrowana siedziba: Donaldson Filtration Slovensko, PointPark Bratislava, Hala DC4 1184, 90055, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra 21.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DONALDSON EUROPE 99 582 € (100%) Löwen 3001 Belgické kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.02.2015Nové predmety činnosti:
   Skladovanie
   Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   09.12.2014Nové sidlo:
   PointPark Bratislava, Hala DC4 1184 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.12.2014Zrušené sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Wim Julien Vermeersch Hogebeekstraat 2 Herent B - 3020 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 28.02.2012
   27.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jay Lowell Ward Ave. de la Rose des Vents 17 Waterloo B-1410 Belgicko Vznik funkcie: 11.01.2007
   23.04.2010Noví spoločníci:
   Donaldson Luxembourg S.a.r.l. Rue Gillaume Kroll 5 Luxemburg L 1882 Luxembursko
   22.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   12.04.2007Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jay Lowell Ward Ave. de la Rose des Vents 17 Waterloo B-1410 Belgicko Vznik funkcie: 11.01.2007
   11.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   James Robert Giertz Boulder Point Road 15440 Eden Prairie Minnesota 55347 U.S.A. Vznik funkcie: 01.10.2002
   26.12.2005Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   25.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Inzet 132 1521NK Wormerveer Holandsko
   22.04.2005Nové obchodné meno:
   Donaldson Filtration Slovensko s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba tlakových zariadení bez zásahu do tlakového celku vyžadujúceho vŕtanie dier, zváranie, nitovanie, popr. výrobu nových častí
   21.04.2005Zrušené obchodné meno:
   ultrafilter, s.r.o.
   07.11.2002Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Inzet 132 1521NK Wormerveer Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra Vznik funkcie: 21.11.1997
   James Robert Giertz Boulder Point Road 15440 Eden Prairie Minnesota 55347 U.S.A. Vznik funkcie: 01.10.2002
   06.11.2002Zrušeny spoločníci:
   ultrafilter GmbH Buessingerstrasse 1 Haan 427 81 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra
   13.04.2000Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   12.04.2000Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   08.12.1998Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Kellenbergerova 1490/29 Modra 900 01
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   ultrafilter, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kellenbergerova 1490/29 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   poradenské služby v oblasti čistenia vzduchu, iných technických plynov a kondenzátu /vody/
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   ultrafilter GmbH Buessingerstrasse 1 Haan 427 81 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra