Utwórz fakturę

GIRI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GIRI
Stan W likwidacji
PIN 35733616
TIN 2021344457
Data utworzenia 01 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GIRI
Bezručová 957/26
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 025 €
Zysk -2 787 €
Kapitał 333 €
Kapitał własny -10 434 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,186
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,186
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,082
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,025
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,025
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 104
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,186
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,764
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 381
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 381
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,997
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,413
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,410
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,787
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,950
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 375
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 375
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,575
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,405
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,025
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,025
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,025
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,726
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,525
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,276
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 201
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,701
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,025
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -86
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,787
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,787
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266523.tif
Date of updating data: 25.06.2015