Utwórz fakturę

ENERGO Pezinok - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENERGO Pezinok
PIN 35733721
TIN 2020203790
Numer VAT SK2020203790
Data utworzenia 02 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENERGO Pezinok
Novomeského 40
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 787 €
Zysk -41 009 €
Kapitał 111 667 €
Kapitał własny 13 465 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 68,352
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 68,352
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,000
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,328
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 18,672
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,849
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,951
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,951
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 898
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,503
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,868
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 635
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 68,352
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,544
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 808
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 808
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,018
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,018
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,009
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,896
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 376
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 376
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 95,120
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40,267
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,267
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 53,380
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 621
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 655
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,787
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,787
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,787
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -20,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,395
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,478
D. Usług (účtová grupa 51) 4,328
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,232
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,178
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,985
4. Koszty społeczne (527, 528) 69
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 357
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,608
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -25,019
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 401
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 401
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -401
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -41,009
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -41,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015