Utwórz fakturę

EMWAY TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Nazwa firmy EMWAY TRADING
Stan Zniszczono
PIN 35733799
TIN 2020210764
Data utworzenia 24 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMWAY TRADING
Ivánska cesta 23
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 330 031 €
Zysk -52 058 €
Kapitał 465 745 €
Kapitał własny -27 295 €
Dane kontaktowe
E-mail info@emway.sk
Telefon(y) 0337742664
Telefon(y) kom. 0918452058
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 82,980
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,958
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 82,328
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 81,328
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 630
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 438
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 192
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 82,980
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,353
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -33,934
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,335
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -37,269
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,058
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,333
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 120,000
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 120,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,333
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 240
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 42,093
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 330,031
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,471
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310,560
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 381,506
D. Usług (účtová grupa 51) 280
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 232
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 379,981
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,013
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -51,475
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -280
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 108
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -103
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -51,578
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -52,058
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016
 • PIN :35733799 TIN: 2020210764
 • Zarejestrowana siedziba: EMWAY TRADING, Ivánska cesta 23, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 listopad 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.03.2016Zrušené obchodné meno:
   EMWAY TRADING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 821 04
   02.12.2005Nové sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 821 04
   08.04.2002Nové obchodné meno:
   EMWAY TRADING s.r.o.
   24.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným