Utwórz fakturę

S - PROGRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S - PROGRESS
PIN 35733829
TIN 2020219421
Numer VAT SK2020219421
Data utworzenia 03 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S - PROGRESS
Pod Rovnicami 41
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 789 197 €
Zysk 9 009 €
Kapitał 621 553 €
Kapitał własny 28 520 €
Dane kontaktowe
E-mail sprogress@sprogress.sk
Telefon(y) 0265421929, 0265425433
Nr(y) faksu 0265422504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 689,246
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,636
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,636
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,636
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 685,610
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,219
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 99
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,120
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 93,264
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 93,264
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,264
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 558,697
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 240,066
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,066
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 318,631
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,430
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,088
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,342
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 689,246
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,310
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 785
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 785
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,877
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,877
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,009
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 658,936
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,345
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,345
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 604,686
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 555,244
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 555,244
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,299
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,760
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,429
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,954
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 700
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,205
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 725,711
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 789,197
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,864
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 720,847
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,486
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 763,631
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,903
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,419
D. Usług (účtová grupa 51) 576,039
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,882
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,034
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,538
4. Koszty społeczne (527, 528) 310
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,021
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,565
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,565
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 62,063
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,739
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,566
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 113,350
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,537
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4,521
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,135
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,007
2. Pozostałe koszty (562A) 4,007
O. Walutowe straty (563) 120
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,008
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,598
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,968
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,959
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,959
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015