Utwórz fakturę

CMI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.09.2016
Basic information
Nazwa firmy CMI
PIN 35733853
TIN 2020269163
Numer VAT SK2020269163
Data utworzenia 01 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CMI
Na Slavíne 3
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 920 578 €
Zysk -103 901 €
Kapitał 2 167 220 €
Kapitał własny 602 002 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252631441, 0252631442, 0252631443, 0252922881, 0905551778, 0905789857
Nr(y) faksu 0252922882
Date of updating data: 19.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,324,558
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 127,098
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 127,098
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 106,508
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 20,590
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,193,320
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 822,983
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 822,983
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,322,609
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,312,100
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,312,100
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,395
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,114
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,728
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,086
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,642
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,140
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,140
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,324,558
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 325,985
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,500
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 21,750
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,527
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,527
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 383,109
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 383,109
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,901
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,998,573
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 52,700
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,080
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,418
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 42,202
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 22,865
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 22,865
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,903,678
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,609,692
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,609,692
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 198,545
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,178
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,612
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,446
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,205
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,330
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,330
Date of updating data: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,907,260
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,920,578
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,803,436
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,824
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,068
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,877,993
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,018,186
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,517
D. Usług (účtová grupa 51) 289,110
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 433,071
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 316,374
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 111,985
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,712
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,799
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56,725
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56,725
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,585
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 547,447
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,684
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13,682
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 157,290
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,638
2. Pozostałe koszty (562A) 7,638
O. Walutowe straty (563) 141,824
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,828
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -143,606
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -101,021
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -103,901
Date of updating data: 19.09.2016
Date of updating data: 19.09.2016
 • PIN :35733853 TIN: 2020269163 Numer VAT: SK2020269163
 • Zarejestrowana siedziba: CMI, Na Slavíne 3, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06 01.12.1997
  Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava 01.12.1997
  Ing. Branislav Kriška Tupého 23 Bratislava 831 01 31.03.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Kriška 5 250 € (70%) Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
  Ing. Stanislav Winkler 750 € (10%) Bratislava
  Ing. Branislav Kriška 750 € (10%) Bratislava 831 03
  Ing. Zuzana Šuteková 750 € (10%) Drieňová 1/D Bratislava - mestská časť Ružinov 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.02.2016Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Šuteková Drieňová 1/D Bratislava - mestská časť Ružinov 811 01
   02.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kriška Tupého 23 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.03.2015
   01.09.2013Nové sidlo:
   Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   29.10.2011Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kriška Na pažiti 17 Bratislava 831 03
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava
   02.04.1998Nové predmety činnosti:
   servis a opravy zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení
   01.12.1997Nové obchodné meno:
   CMI spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava