Utwórz fakturę

PROPORTIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROPORTIO
PIN 35733926
TIN 2021410732
Numer VAT SK2021410732
Data utworzenia 01 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROPORTIO
Drieňova 38
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 281 €
Zysk 24 807 €
Kapitał 140 290 €
Kapitał własny 29 758 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 137,555
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,359
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,359
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 55,056
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,303
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 72,953
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,673
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,673
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,673
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,280
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,869
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58,411
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,243
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,243
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 137,555
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,603
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,132
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,937
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 1,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,807
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,952
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 94,441
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 94,441
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,511
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,213
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,213
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 986
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 98,281
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 98,281
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,218
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,932
D. Usług (účtová grupa 51) 30,472
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,041
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,138
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,138
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 635
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,063
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,877
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,289
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,139
2. Pozostałe koszty (562A) 6,139
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,260
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 31,803
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,996
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,996
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,807
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35733926 TIN: 2021410732 Numer VAT: SK2021410732
 • Zarejestrowana siedziba: PROPORTIO, Drieňova 38, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava 01.12.1997
  PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava 11.10.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Vlastimil Graus 3 539 € (43.5%) Muškátová 38 Bratislava
  PharmDr. Barbora Kováčová 1 986 € (24.4%) Bárdošova 12 Bratislava
  RNDr. Mária Jančušková 1 161 € (14.3%) Bárdošova 12 Bratislava
  MUDr. Jana Pikulová 1 446 € (17.8%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.02.2015Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   29.07.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   20.03.2006Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   31.03.2003Noví spoločníci:
   PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   30.03.2003Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   19.06.2001Noví spoločníci:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   15.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   01.12.1997Nové obchodné meno:
   PROPORTIO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   správa a prenájom nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb, výkon obstarávateľských služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava