Utwórz fakturę

Cassidian Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Cassidian Slovakia
PIN 35734051
TIN 2020269218
Numer VAT SK2020269218
Data utworzenia 02 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Cassidian Slovakia
Ventúrska 16
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 120 506 €
Zysk 1 689 €
Kapitał 358 489 €
Kapitał własny 343 058 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254642393, +421254642392
Nr(y) faksu 0254642392
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 360,832
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 848
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 848
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 848
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 356,324
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 52,404
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 52,404
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,646
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,014
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,014
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,632
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 274,274
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,597
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 272,677
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,660
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 360,832
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 344,747
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 813
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 813
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,191
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,191
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 334,415
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 334,415
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,689
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,085
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,516
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,516
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,148
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 657
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 657
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,575
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,733
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,183
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,421
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,921
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 120,503
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 120,506
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 856
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 119,647
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,335
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 856
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,921
D. Usług (účtová grupa 51) 44,901
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 65,272
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,156
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,541
4. Koszty społeczne (527, 528) 575
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 221
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 221
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,941
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,171
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 72,825
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 261
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 28
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 28
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 233
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 778
O. Walutowe straty (563) 243
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 535
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -517
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,654
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 965
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 965
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,689
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35734051 TIN: 2020269218 Numer VAT: SK2020269218
 • Zarejestrowana siedziba: Cassidian Slovakia, Ventúrska 16, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Školník Kpt. Jána Rašu 23 Bratislava 841 01 05.01.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Airbus DS SAS 6 639 € (100%) Elancourt 789 90 Francúzska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.04.2015Noví spoločníci:
   Airbus DS SAS Boulevard JEAN MOULIN ZAC DE LA CLEF SAINT PIERRE 1 Elancourt 789 90 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Cassidian SAS Boulevard JEAN MOULIN ZAC DE LA CLEF SAINT PIERRE 1 Elancourt 789 90 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.08.2012Noví spoločníci:
   Cassidian SAS Boulevard JEAN MOULIN ZAC DE LA CLEF SAINT PIERRE 1 Elancourt 789 90 Francúzska republika
   27.08.2012Zrušeny spoločníci:
   EADS SECURE NETWORKS zjednodušená akciová spoločnosť 1 Boulevard Jean Mouhn ZAC de la Clef Saint Pierre Elancourt 789 90 Francúzska republika
   19.01.2011Nové obchodné meno:
   Cassidian Slovakia s. r. o.
   18.01.2011Zrušené obchodné meno:
   EADS Secure Networks s.r.o.
   01.10.2009Nové sidlo:
   Ventúrska 16 Bratislava 811 01
   30.09.2009Zrušené sidlo:
   Teslova 19 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   03.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Školník Kpt. Jána Rašu 23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.01.2009
   02.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean-Pierre Quemard 32 rue de Pontoise Saint Germain en Laye 781 00 Francúzsko Vznik funkcie: 11.06.2008
   24.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Jean-Pierre Quemard 32 rue de Pontoise Saint Germain en Laye 781 00 Francúzsko Vznik funkcie: 11.06.2008
   23.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Alain Kepinski 210 AVENUE de VERSAILLES Paríž 750 16 Francúzsko dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 90 Bratislava
   23.06.2007Nové obchodné meno:
   EADS Secure Networks s.r.o.
   Noví spoločníci:
   EADS SECURE NETWORKS zjednodušená akciová spoločnosť 1 Boulevard Jean Mouhn ZAC de la Clef Saint Pierre Elancourt 789 90 Francúzska republika
   22.06.2007Zrušené obchodné meno:
   EADS Telecom Slovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   EADS TELECOM akciová spoločnosť Rue Jean - Pierre Timbaud, Jean Pierre Timbaud Montigny Le Bretonneux 781 80 Francúzska republika
   30.12.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácia softwarového vybavenia so súhlasom autora
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   poradenská činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   Noví spoločníci:
   EADS TELECOM akciová spoločnosť Rue Jean - Pierre Timbaud, Jean Pierre Timbaud Montigny Le Bretonneux 781 80 Francúzska republika
   29.12.2004Zrušeny spoločníci:
   EADS DEFENCE & SECURITY NETWORKS akciová spoločnosť Rue Jean - Pierre Timbaud, Jean Pierre Timbaud 78 180 Montigny Le Bretonneux Francúzska republika
   22.03.2002Nové obchodné meno:
   EADS Telecom Slovakia s.r.o.
   21.03.2002Zrušené obchodné meno:
   MATRA RADIO SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
   31.07.2001Nové sidlo:
   Teslova 19 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   EADS DEFENCE & SECURITY NETWORKS akciová spoločnosť Rue Jean - Pierre Timbaud, Jean Pierre Timbaud 78 180 Montigny Le Bretonneux Francúzska republika
   30.07.2001Zrušené sidlo:
   Leškova 3 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   MATRA NORTEL COMMUNICATION, akciová spoločnosť 50 rue du Président Sadate QUIMPER Francúzsko
   13.10.2000Noví spoločníci:
   MATRA NORTEL COMMUNICATION, akciová spoločnosť 50 rue du Président Sadate QUIMPER Francúzsko
   Nový štatutárny orgán:
   Alain Kepinski 210 AVENUE de VERSAILLES Paríž 750 16 Francúzsko dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 90 Bratislava
   12.10.2000Zrušeny spoločníci:
   MATRA COMMUNICATION, akciová spoločnosť, 50 rue du Président Sadate Quimper 295 62 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bruno Jacques Rastier Čechova 23 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobý pobyt na území SR : Leškova 3 Bratislava 811 04
   23.10.1998Nové sidlo:
   Leškova 3 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   marketingové služby
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   MATRA COMMUNICATION, akciová spoločnosť, 50 rue du Président Sadate Quimper 295 62 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Bruno Jacques Rastier Čechova 23 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobý pobyt na území SR : Leškova 3 Bratislava 811 04
   22.10.1998Zrušené sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   MATRA COMMUNICATION, akciová spoločnosť, 50 rue du Président Sadate Quimper 295 62 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alojz Ceizel K. Adlera 7 Bratislava
   02.12.1997Nové obchodné meno:
   MATRA RADIO SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   MATRA COMMUNICATION, akciová spoločnosť, 50 rue du Président Sadate Quimper 295 62 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alojz Ceizel K. Adlera 7 Bratislava