Utwórz fakturę

S.V.S. PARTNERS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S.V.S. PARTNERS
PIN 35734159
TIN 2020252388
Numer VAT SK2020252388
Data utworzenia 05 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.V.S. PARTNERS
Exnárova 22
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 95 035 €
Zysk -7 010 €
Kapitał 643 526 €
Kapitał własny -164 185 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905637927
Nr(y) faksu 0252927151
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 429,265
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 151,407
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,854
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,854
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 133,553
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,707
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 130,846
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 277,813
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -705
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -705
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 33
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 52,710
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,469
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,469
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 32,241
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 225,775
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 223,640
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,135
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 45
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 429,265
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -171,195
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -170,957
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -170,957
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,010
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 582,606
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,000
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 3,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 3,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 579,214
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,400
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,323
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 870
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,261
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 521,360
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 392
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 392
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 17,854
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 17,854
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 95,038
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 95,035
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 91,896
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,139
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100,426
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,233
D. Usług (účtová grupa 51) 60,002
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 29,596
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,217
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,415
4. Koszty społeczne (527, 528) 964
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 880
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,276
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,276
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,090
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,349
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,391
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,661
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 662
O. Walutowe straty (563) 28
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 634
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -659
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,050
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,010
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35734159 TIN: 2020252388 Numer VAT: SK2020252388
 • Zarejestrowana siedziba: S.V.S. PARTNERS, Exnárova 22, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03 05.12.1997
  Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08 05.03.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Smetana 2 257 € (33.3%) Exnárova 22 Bratislava 821 03
  Ing. Boris Sedo 2 257 € (33.3%) Rastislavova 5 Bratislava 821 08
  Mgr. Miroslava Sedová 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.05.2002Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 05.03.2002
   12.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 04.03.2002
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 04.03.2002
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselných, spotrebných, potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - prevádzkovanie realitnej kancelárie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03