Utwórz fakturę

AMBER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AMBER
PIN 35734230
TIN 2021368305
Data utworzenia 08 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMBER
Jilemnického 11
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 149 €
Zysk -467 €
Kapitał 15 106 €
Kapitał własny 9 491 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,312
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,312
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,055
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,055
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 266
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 266
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,991
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,985
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,312
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,024
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 338
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 338
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,514
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,514
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -467
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,288
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,288
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,792
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,792
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 496
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,150
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,149
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,149
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,952
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,193
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 522
D. Usług (účtová grupa 51) 9,237
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 197
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 197
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 184
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 184
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -184
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -467
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4269979.tif
Date of updating data: 25.06.2015