Utwórz fakturę

VM Financial consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VM Financial consulting
PIN 35734248
TIN 2021358955
Numer VAT SK2021358955
Data utworzenia 08 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VM Financial consulting
Dunajská 8
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 665 €
Zysk -24 214 €
Kapitał 515 575 €
Kapitał własny 177 705 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252635510, +421252635493, +421252635439
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 468,994
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 328,703
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 328,703
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 25,608
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 281,529
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,566
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 140,291
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 139,620
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,299
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,018
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 281
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,617
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 117,704
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 671
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 671
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 468,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,490
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 170,733
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 170,733
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,214
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 315,504
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 309,445
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 309,445
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,059
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 235
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,303
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 521
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,555
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,665
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,555
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,110
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,160
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,187
D. Usług (účtová grupa 51) 6,446
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 585
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,399
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,399
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,543
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,495
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,922
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 760
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 607
2. Pozostałe koszty (562A) 607
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 153
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -759
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,254
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -24,214
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35734248 TIN: 2021358955 Numer VAT: SK2021358955
 • Zarejestrowana siedziba: VM Financial consulting, Dunajská 8, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07 23.11.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Vladimír Hudec 6 639 € (100%) Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.03.2012Nové sidlo:
   Dunajská 8 Bratislava 811 08
   23.03.2012Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 811 06
   05.11.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   administratívne služby
   reklamné a marketingové služby
   04.11.2011Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   08.07.2005Nové sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 811 06
   07.07.2005Zrušené sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   17.12.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 23.11.2004
   16.12.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   06.03.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   leasingová činnosť
   24.01.2001Noví spoločníci:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   23.01.2001Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   03.05.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Hudecová Panská 2 Bratislava 811 02
   02.05.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dagmar Hudecová Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   18.12.1998Nové sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Dagmar Hudecová Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   17.12.1998Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Dagmar Hudecová Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   08.12.1997Nové obchodné meno:
   VM Financial consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosti v oblasti faktoringu a forfaitingu
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Dagmar Hudecová Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Vladimír Hudec Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07