Utwórz fakturę

BAZÉNSERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAZÉNSERVIS
PIN 35734264
TIN 2020219410
Numer VAT SK2020219410
Data utworzenia 08 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAZÉNSERVIS
Lamačská cesta 91
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 982 012 €
Zysk -68 749 €
Kapitał 861 231 €
Kapitał własny 120 957 €
Dane kontaktowe
E-mail bazenservis@bazenservis.sk
witryna internetowa http://www.bazenservis.sk
Telefon(y) +421254792082, +421254792083
Nr(y) faksu 0254792083
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 890,303
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 127,941
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 127,941
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 73,951
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,199
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,791
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 760,389
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 491,917
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 491,917
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 493
8. Podatek odroczony należności (481A) 493
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 133,724
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 125,755
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,755
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,969
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 134,255
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,485
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 108,770
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,973
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 13
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,960
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 890,303
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,208
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,800
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,708
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,708
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 112,449
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 126,757
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,308
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,749
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 838,095
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,163
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,132
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 6,031
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 827,298
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 612,947
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 612,947
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 202,154
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,798
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,717
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,589
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 93
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,634
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,634
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 838,415
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 982,012
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 838,415
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 125,886
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,211
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,045,003
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 588,667
D. Usług (účtová grupa 51) 268,265
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 138,624
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,352
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,638
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,634
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,351
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,312
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,312
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,830
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,954
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -62,991
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 107,369
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,512
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,781
2. Pozostałe koszty (562A) 1,781
O. Walutowe straty (563) 36
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 695
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,504
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -65,495
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,254
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 373
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -68,749
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35734264 TIN: 2020219410 Numer VAT: SK2020219410
 • Zarejestrowana siedziba: BAZÉNSERVIS, Lamačská cesta 91, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07 08.12.1997
  Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01 08.12.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Boris Holoda 3 400 € (50%) Májkova 2815/1 Bratislava 811 07
  Ing. Peter Špilár 3 400 € (50%) Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 08.12.1997
   18.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 08.12.1997
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.12.1997
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 08.12.1997
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
   22.10.2001Nové obchodné meno:
   BAZÉNSERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   21.10.2001Zrušené obchodné meno:
   Bazénservis, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Koprivnicka 14 Bratislava 841 02
   25.02.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie stavieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   inžinierska činnosť
   servis a údržba bazénov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   24.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   08.12.1997Nové obchodné meno:
   Bazénservis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koprivnicka 14 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01