Utwórz fakturę

DAN SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Nazwa firmy DAN SK
PIN 35734345
TIN 2020210885
Data utworzenia 08 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAN SK
Martinčekova 17424/13
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -4 394 €
Kapitał 185 €
Kapitał własny -35 014 €
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 82,810
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 81,244
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 81,244
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 81,244
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,566
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 480
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 480
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,086
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 444
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 642
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 82,810
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,446
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 30,572
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -63,263
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -63,263
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,394
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,256
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 113,256
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 113,256
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,327
D. Usług (účtová grupa 51) 4,324
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,327
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,324
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 67
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 67
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -67
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,394
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,394
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016