Utwórz fakturę

DD AUTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.09.2015
Basic information
Nazwa firmy DD AUTO
PIN 35734396
TIN 2020242312
Numer VAT SK2020242312
Data utworzenia 08 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DD AUTO
Popradská 80
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 579 001 €
Zysk 51 970 €
Kapitał 438 366 €
Kapitał własny 68 390 €
Dane kontaktowe
E-mail ddauto@ddauto.sk
witryna internetowa http://www.ddauto.sk
Telefon(y) +421221292002, +421221292005, +421245524661
Nr(y) faksu 0245524661
Date of updating data: 04.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 549,568
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 56,069
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 56,069
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 56,069
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 488,111
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 302,016
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,672
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 298,344
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,399
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 36,078
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,078
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 321
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 149,696
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 87,821
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 61,875
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,388
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,623
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,472
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 293
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 549,568
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 53,784
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,784
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,970
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,899
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,377
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,023
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 408,540
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 209,825
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 209,825
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 154,990
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,577
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,909
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,101
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,138
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,982
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,482
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,309
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,309
Date of updating data: 04.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,579,053
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,579,001
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,535,930
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,591
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,480
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,505,629
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,081,556
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 51,211
D. Usług (účtová grupa 51) 218,424
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 120,363
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,413
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,029
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,921
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,047
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,849
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,849
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,014
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,165
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 73,372
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 220,330
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 52
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 52
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,860
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,615
2. Pozostałe koszty (562A) 1,615
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,245
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,808
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 69,564
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,594
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,594
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51,970
Date of updating data: 04.09.2015
Date of updating data: 04.09.2015