Utwórz fakturę

INVEST KAPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INVEST KAPA
PIN 35734426
TIN 2020219432
Numer VAT SK2020219432
Data utworzenia 03 grudzień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba INVEST KAPA
administratívna budova PD
90042
Bratislava
Financial information
Zysk -215 182 €
Kapitał 10 552 958 €
Kapitał własny 4 939 568 €
Dane kontaktowe
E-mail karin@vastusko.sk
Telefon(y) 0903759333
Telefon(y) kom. +421903759333, 0903759333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,203,898
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,465,658
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 11,465,658
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 11,465,658
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,738,240
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,737,563
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,737,307
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,737,307
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 256
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 677
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 571
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 106
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,203,898
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,264,532
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,619,037
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,619,037
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 6,460,612
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 6,460,612
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,599,935
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,630,463
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,230,398
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -215,182
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,939,366
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,938,866
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,934,925
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,934,925
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,623
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 977
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,341
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 96,758
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,661
D. Usług (účtová grupa 51) 7,763
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,795
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 11,159
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,636
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,661
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,763
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96,759
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 83,051
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 83,051
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13,708
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 288,320
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 272,462
2. Pozostałe koszty (562A) 272,462
O. Walutowe straty (563) 15,462
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 396
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -191,561
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -214,222
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -215,182
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35734426 TIN: 2020219432 Numer VAT: SK2020219432
 • Zarejestrowana siedziba: INVEST KAPA, administratívna budova PD, 90042, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Alföldy predseda Studenohorská 69 Bratislava 841 03 13.01.2003
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Juraj Alföldy - predseda Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.01.2003
   27.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Alföldy Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.01.2003
   Mgr. Andrej Ličko - predseda Planckova 1210/4 Bratislava - Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 13.01.2003
   22.12.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Silvia Paučinová - člen 251 Štiavnické Bane Vznik funkcie: 12.10.2001 Skončenie funkcie: 28.10.2003
   19.02.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj Alföldy Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.01.2003
   Mgr. Andrej Ličko - predseda Planckova 1210/4 Bratislava - Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 13.01.2003
   18.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký - predseda Kollárova 4 Senec Vznik funkcie: 03.08.2000 Skončenie funkcie: 13.01.2003
   Bronislava Ľachová - člen Hlaváčikova 28 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2000 Skončenie funkcie: 13.01.2003
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký - predseda Kollárova 4 Senec Vznik funkcie: 03.08.2000 Skončenie funkcie: 13.01.2003
   Bronislava Ľachová - člen Hlaváčikova 28 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2000 Skončenie funkcie: 13.01.2003
   Silvia Paučinová - člen 251 Štiavnické Bane Vznik funkcie: 12.10.2001 Skončenie funkcie: 28.10.2003
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký - predseda Kollárova 4 Senec
   Bronislava Ľachová - člen Hlaváčikova 28 Bratislava
   Silvia Paučinová - člen 251 Štiavnické Bane
   29.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Silvia Paučinová - člen 251 Štiavnické Bane
   28.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Babeľová - člen Družstevná 4 Bratislava
   12.07.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.09.2000Nové obchodné meno:
   INVEST KAPA, a.s.
   Nové sidlo:
   administratívna budova PD Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Babeľová - člen Družstevná 4 Bratislava
   Ing. Peter Dravecký - predseda Kollárova 4 Senec
   Bronislava Ľachová - člen Hlaváčikova 28 Bratislava
   11.09.2000Zrušené obchodné meno:
   DRO-FIN, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Dravecký Kollárova 4 Senec
   Ing. Ladislav Janyik - predseda predstavenstva Malá Pažiť 943 Veľký Kýr 941 07
   Vladimír Škrovan Zochova 16 Bratislava 811 03
   09.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký Kollárova 4 Senec
   Vladimír Škrovan Zochova 16 Bratislava 811 03
   08.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Jenčová Šoltésovej 26 Bratislava 811 08
   Ing. Eva Kačenková Pod Brezinou 60 Trenčín 911 01
   12.10.1998Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Janyik - predseda predstavenstva Malá Pažiť 943 Veľký Kýr 941 07
   Ing. Zuzana Jenčová Šoltésovej 26 Bratislava 811 08
   Ing. Eva Kačenková Pod Brezinou 60 Trenčín 911 01
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Baus - podpredseda M.Bella 10 Hlohovec
   JUDr. Ján Ďuriš Inovecká 27 Hlohovec
   Ing. Róbert Hraňo - predseda Nad Terasami 10 Prievidza
   27.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Baus - podpredseda M.Bella 10 Hlohovec
   JUDr. Ján Ďuriš Inovecká 27 Hlohovec
   Ing. Róbert Hraňo - predseda Nad Terasami 10 Prievidza
   26.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Baus M.Bella 10 Hlohovec
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Patrik Tkáč - predseda Na Revíne 13 Bratislava
   03.12.1997Nové obchodné meno:
   DRO-FIN, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing a prenájom automobilov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Baus M.Bella 10 Hlohovec
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Patrik Tkáč - predseda Na Revíne 13 Bratislava