Utwórz fakturę

ECO-INVEST services - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ECO-INVEST services
PIN 35734434
Data utworzenia 09 grudzień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ECO-INVEST services
Obchodná 6
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -6 626 €
Kapitał 3 659 €
Kapitał własny -286 298 €
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 168
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 148
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 168
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -310,692
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 166,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 166,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 455
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -470,521
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,626
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 310,860
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 768
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 310,092
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 309,214
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 498
C. Usług (účtová grupa 51) 398
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 100
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -498
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -398
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,648
M. Koszty oprocentowania (562) 5,573
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 75
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,648
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,146
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,626
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016