Utwórz fakturę

Pro Ren - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Pro Ren
PIN 35734469
TIN 2021323348
Numer VAT SK2021323348
Data utworzenia 09 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Pro Ren
Tomášikova 3/A
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 125 862 €
Zysk -26 320 €
Kapitał 292 378 €
Kapitał własny 103 602 €
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 555,350
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 453,783
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 453,783
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 76,999
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 203,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 173,784
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 99,245
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 15,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,755
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,936
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,936
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,819
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,490
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,281
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,209
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,322
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,322
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 555,350
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,536
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 1
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,630
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,149
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 87,757
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -93,906
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,320
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 571,886
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,113
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,113
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 570,182
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,788
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,788
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 560,685
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,232
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,781
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 701
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -5
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 591
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 591
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 125,865
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 125,862
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 125,862
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,080
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,761
D. Usług (účtová grupa 51) 41,865
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 83,229
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 61,472
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,002
4. Koszty społeczne (527, 528) 755
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 679
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,546
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25,218
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 62,236
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 143
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 143
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -25,359
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,320
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016