Utwórz fakturę

KRAMART - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KRAMART
PIN 35734523
TIN 2021350837
Numer VAT SK2021350837
Data utworzenia 24 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KRAMART
Fraňa Kráľa 1
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 185 655 €
Zysk 28 339 €
Kapitał 539 538 €
Kapitał własny 200 255 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903954111, +421918225333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 236,972
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,834
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 40,834
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 40,834
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 194,012
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 426
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 26
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 400
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 96,187
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 96,187
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,770
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 44,215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,215
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,555
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,629
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,037
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,592
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,126
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,126
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 236,972
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 228,594
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 192,952
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 192,952
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,339
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,378
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 112
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 112
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,919
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,553
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,553
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 336
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 204
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,674
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 152
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 700
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 647
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 505,734
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 185,655
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 184,035
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,620
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,778
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,446
D. Usług (účtová grupa 51) 60,721
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,274
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,825
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,794
4. Koszty społeczne (527, 528) 655
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 640
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,116
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,116
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,581
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 43,877
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 95,868
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 320,079
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 320,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 72
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 321,420
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 320,000
O. Walutowe straty (563) 582
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 838
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,341
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,536
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,197
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,197
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,339
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015