Utwórz fakturę

Biometric control systems - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Biometric control systems
PIN 35734540
TIN 2021322468
Numer VAT SK2021322468
Data utworzenia 10 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Biometric control systems
Kapitána Jána Nálepku 866/18
92522
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,514
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,514
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,514
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,514
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,514
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,034
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -126
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -126
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4203274.tif
Date of updating data: 25.06.2015