Utwórz fakturę

SG Real - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SG Real
PIN 35734582
TIN 2020229299
Numer VAT SK2020229299
Data utworzenia 10 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SG Real
Odborárska 23
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 903 €
Zysk -2 699 €
Kapitał 476 177 €
Kapitał własny 465 857 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 751,412
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 87,307
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 87,307
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 64,340
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 22,967
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 539,922
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 531,863
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 531,863
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,544
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,366
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 178
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,515
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,382
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 133
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 124,183
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 124,183
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 751,412
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 736,443
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,673
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,673
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 719,146
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,656
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,656
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,699
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,969
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,499
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,346
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,346
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,597
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,140
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 470
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 470
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 902
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 903
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 902
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,493
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42
D. Usług (účtová grupa 51) 5,689
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 320
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 442
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,590
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,829
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,069
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,069
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,069
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 218
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 216
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,851
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,739
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,699
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015