Utwórz fakturę

PRAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRAN
PIN 35734906
TIN 2020242444
Numer VAT SK2020242444
Data utworzenia 12 grudzień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PRAN
Hraničná 55
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 949 €
Zysk 6 980 €
Kapitał 4 187 158 €
Kapitał własny 3 994 376 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,180,542
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,958,438
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 832,552
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 761,148
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 43,617
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,042
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 745
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,125,886
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,684,034
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,100,352
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 341,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 219,921
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 187,646
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,942
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,942
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 162,071
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,633
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,275
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 546
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 31,729
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,183
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,087
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,096
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,180,542
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,001,356
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 464,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 464,800
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,147,077
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 54,964
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 54,964
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,335
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,335
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 326,200
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 328,579
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,379
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,980
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,186
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,927
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,927
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 149,831
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,605
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,884
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,884
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,286
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 647
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,354
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,434
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 323
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 323
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,520
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,949
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,519
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 35,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,430
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,535
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,453
D. Usług (účtová grupa 51) 8,343
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,235
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,219
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 2,390
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,603
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,023
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,861
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,648
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,648
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,113
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,882
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,586
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,723
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,852
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27,852
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27,852
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,236
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,102
2. Pozostałe koszty (562A) 10,102
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 17,616
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,030
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,050
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,050
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,980
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35734906 TIN: 2020242444 Numer VAT: SK2020242444
 • Zarejestrowana siedziba: PRAN, Hraničná 55, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Katarína Svobodová predseda 278 Kvetoslavov 930 41 05.06.2012
  Ružena Horáková člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 05.06.2012
  Doc. Ing. Štefan Gavorník, Csc člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 05.06.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda predstavenstva 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 05.06.2012
   Ružena Horáková - člen predstavenstva Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 05.06.2012
   Doc. Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen predstavenstva Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 05.06.2012
   22.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.12.2000
   16.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.12.2000
   15.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   09.03.2004Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 176 Kvetoslavov 930 41
   27.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   26.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Pribilinec - člen Moyzesova 75 Lutila 966 22
   06.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09
   05.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   31.03.1999Nové sidlo:
   Hraničná 55 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Mgr. Jozef Pribilinec - člen Moyzesova 75 Lutila 966 22
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 176 Kvetoslavov 930 41
   30.03.1999Zrušené sidlo:
   Ráztočná 59 Bratislava 822 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Ing. Ján Konečný , CSc. - predseda Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Katarína Svobodová - člen 176 Kvetoslavov 930 41
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   PRAN, a.s.
   Nové sidlo:
   Ráztočná 59 Bratislava 822 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a organizácie - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Ing. Ján Konečný , CSc. - predseda Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Katarína Svobodová - člen 176 Kvetoslavov 930 41