Utwórz fakturę

EKOJET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOJET
PIN 35734990
TIN 2020229134
Numer VAT SK2020229134
Data utworzenia 12 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOJET
Tehelná 19
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 226 620 €
Zysk 22 258 €
Kapitał 234 529 €
Kapitał własny 47 198 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252620023, +421245690568, +421252620022
Telefon(y) kom. +421903415378
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 223,314
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 161,553
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,775
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 4,775
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 156,778
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 155,461
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,317
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 55,946
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,008
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,008
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,008
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,913
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 672
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,241
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,815
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,815
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 223,314
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,891
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 852
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,142
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,142
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,258
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,073
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,431
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,431
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 159,943
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,595
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,595
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 136,478
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,425
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,440
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,005
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,699
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,699
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 350
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 226,119
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 226,620
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 226,119
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 501
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,545
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,388
D. Usług (účtová grupa 51) 76,391
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 70,778
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 51,366
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,983
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,276
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,171
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,171
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,700
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,841
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,075
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 131,340
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 967
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 435
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 435
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 532
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -966
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,109
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,851
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,851
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,258
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35734990 TIN: 2020229134 Numer VAT: SK2020229134
 • Zarejestrowana siedziba: EKOJET, Tehelná 19, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03 12.12.1997
  Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02 12.12.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Šembera 2 656 € (40%) Tehelná 19 Bratislava 831 03
  Mgr. Tomáš Šembera 2 656 € (40%) Mozartova 21 Bratislava 811 02
  Ing. Eva Šemberová 1 328 € (20%) Tehelná 19 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.04.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sekretárske práce
   preklady a tlmočenie z/do anglického a nemeckého jazyka
   vypracovanie dokumentácie v oblasti krajinného plánovania a tvorby krajiny, záhradná architektúra, vrátane projektovania zelene
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.12.1997
   01.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.12.1997
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.12.1997
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02
   18.07.2001Nové sidlo:
   Tehelná 19 Bratislava 831 03
   17.07.2001Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Eva Šemberová Tehelná 19 Bratislava 831 03
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Eva Šemberová Tehelná 19 Bratislava 831 03
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   EKOJET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti životného prostredia
   záhradnícke služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Eva Šemberová Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02