Utwórz fakturę

Wüstenrot Servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Wüstenrot Servis
PIN 35735007
TIN 2020269636
Numer VAT SK2020269636
Data utworzenia 01 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wüstenrot Servis
Grösslingova 77
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 204 €
Zysk -4 623 €
Kapitał 772 008 €
Kapitał własny 7 509 €
Dane kontaktowe
E-mail jtoth@wustenrot.sk
Telefon(y) 0259275370
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 754,657
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 707,839
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 707,839
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 219,080
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 475,280
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,479
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,791
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,836
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,786
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,786
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 50
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,955
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,920
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 27
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 754,657
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,886
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,833
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,833
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,988
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -32,988
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,623
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 751,771
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,317
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 3,317
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 743,130
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,324
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,728
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,728
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 46
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 477
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,204
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 477
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,727
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,692
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,556
D. Usług (účtová grupa 51) 14,134
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 84
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 64
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 690
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,192
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,192
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,488
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -18,213
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,178
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 751
2. Pozostałe koszty (562A) 751
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 427
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,174
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,662
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735007 TIN: 2020269636 Numer VAT: SK2020269636
 • Zarejestrowana siedziba: Wüstenrot Servis, Grösslingova 77, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 05.05.2004
  Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 03.12.2012
  Mag. Michael Ziegler Albrechtsbergergasse 39/Top Viedeň 1120 Rakúska republika 01.04.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 39 833 € (100%) Gösslingova 77 Bratislava 824 68
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Michael Ziegler Albrechtsbergergasse 39/Top Viedeň 1120 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2014
   14.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 03.12.2012
   13.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Štrauch Ďurgalova 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.01.2012
   02.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pitoňák Krížna 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.05.2008
   12.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Štrauch Ďurgalova 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.01.2012
   11.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Karl Peter Giller Matthias Corvinus Strasse 59 St. Polten Rakúsko Vznik funkcie: 21.10.2002
   29.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Petrík Obrancov mieru 2500/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   10.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pitoňák Krížna 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.05.2008
   09.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pitoňák Krížna 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.05.2008
   02.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pitoňák Krížna 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.05.2008
   01.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kvetko Gaštanová 23 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.04.2007
   29.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kvetko Gaštanová 23 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.04.2007
   28.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kulka Beniaková 32 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.11.2005
   14.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kulka Beniaková 32 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.11.2005
   13.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Uzel Horská 18 Brno 602 16 Česká republika Vznik funkcie: 30.07.2004
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   04.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Petrík Obrancov mieru 2500/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   Pavel Uzel Horská 18 Brno 602 16 Česká republika Vznik funkcie: 30.07.2004
   14.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.06.2004Nové obchodné meno:
   Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 Vznik funkcie: 05.05.2004
   31.05.2004Zrušené obchodné meno:
   VÚB - Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot a.s. IČO: 31 351 026 Grösslingova 77 Bratislava 824 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Otto Roesler Grösslingova 77 Bratislava Vznik funkcie: 21.10.2002
   05.03.2003Nové obchodné meno:
   VÚB - Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Otto Roesler Grösslingova 77 Bratislava Vznik funkcie: 21.10.2002
   Mag. Karl Peter Giller Matthias Corvinus Strasse 59 St. Polten Rakúsko Vznik funkcie: 21.10.2002
   04.03.2003Zrušené obchodné meno:
   VÚB - Wüstenrot Servis,spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Joachim Kučera Lachova 32 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2002
   09.07.2001Nové obchodné meno:
   VÚB - Wüstenrot Servis,spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhľadávanie projektov bývania
   poradenstvo a sprostredkovateľstvo v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   sprotredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Joachim Kučera Lachova 32 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2002
   08.07.2001Zrušené obchodné meno:
   VÚB Wüstenrot, spoločnosť pre rozvoj bývania,spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingova činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhladávanie projektov bývania
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Joachim Kučera Lachová 32 Bratislava
   27.07.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 77 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot a.s. IČO: 31 351 026 Grösslingova 77 Bratislava 824 68
   26.07.1998Zrušené sidlo:
   Gröslingova 77 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot a.s. IČO: 31 351 026 Prievozská 2 Bratislava 820 09
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   VÚB Wüstenrot, spoločnosť pre rozvoj bývania,spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gröslingova 77 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingova činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhladávanie projektov bývania
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot a.s. IČO: 31 351 026 Prievozská 2 Bratislava 820 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Joachim Kučera Lachová 32 Bratislava