Utwórz fakturę

Wüstenrot Servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Wüstenrot Servis
PIN 35735007
TIN 2020269636
Numer VAT SK2020269636
Data utworzenia 01 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wüstenrot Servis
Grösslingova 77
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 494 €
Zysk 9 173 €
Kapitał 772 008 €
Kapitał własny 7 509 €
Dane kontaktowe
E-mail jtoth@wustenrot.sk
Telefon(y) 0259275370
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 744,668
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 695,953
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 354
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 354
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 695,599
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 219,080
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 466,008
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,511
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,715
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,063
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,050
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,050
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,652
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 271
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,381
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 744,668
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,059
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,833
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,833
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -37,611
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -37,611
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,173
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 732,609
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,077
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 3,077
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 725,864
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,668
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,351
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,351
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 0
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,317
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 343
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,494
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 343
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,151
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,240
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,023
D. Usług (účtová grupa 51) 8,293
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 0
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 0
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 642
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,282
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,282
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,254
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,973
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,124
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 733
2. Pozostałe koszty (562A) 733
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 391
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,134
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,173
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017
 • PIN :35735007 TIN: 2020269636 Numer VAT: SK2020269636
 • Zarejestrowana siedziba: Wüstenrot Servis, Grösslingova 77, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 05.05.2004
  Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 03.12.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 39 833 € (100%) Gösslingova 77 Bratislava 824 68
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 03.12.2012
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.06.2004Nové obchodné meno:
   Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 Vznik funkcie: 05.05.2004
   09.07.2001Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhľadávanie projektov bývania
   poradenstvo a sprostredkovateľstvo v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   sprotredkovateľská činnosť
   27.07.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 77 Bratislava 811 09
   15.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným