Utwórz fakturę

Projekt zdravia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Projekt zdravia
PIN 35735031
TIN 2020229211
Numer VAT SK2020229211
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Projekt zdravia
Závadská 12
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 90 305 €
Zysk -3 225 €
Kapitał 42 021 €
Kapitał własny 35 842 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911386999
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,057
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 24,752
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 385
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,742
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 47,057
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,616
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 28,538
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,225
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,441
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,153
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 595
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 476
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,082
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,538
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 90,305
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 86,832
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 281
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,192
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 91,961
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 42,027
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,397
C. Usług (účtová grupa 51) 22,376
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 22,047
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 237
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 877
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,656
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 18,313
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 37
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 37
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 646
N. Walutowe straty (563) 646
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -609
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,265
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,225
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015