Utwórz fakturę

HUMANAG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HUMANAG
PIN 35735066
TIN 2020242356
Numer VAT SK2020242356
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HUMANAG
Hrušovská 8/A
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 148 510 €
Zysk 61 310 €
Kapitał 57 783 €
Kapitał własny 43 076 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905212311, 0905303945
Telefon(y) kom. +421905212311, 0905303945
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 80,552
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 916
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 916
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 916
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,608
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,608
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,608
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,792
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 864
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 46,928
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 236
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 153
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 83
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 80,552
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,678
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 729
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,310
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,874
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,724
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 313
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,300
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 111
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,150
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 147,985
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 148,510
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 147,985
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 525
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,847
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,570
D. Usług (účtová grupa 51) 58,703
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 460
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 460
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 736
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 78,663
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 79,712
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 52
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 47
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -47
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 78,616
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,306
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,306
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 61,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735066 TIN: 2020242356 Numer VAT: SK2020242356
 • Zarejestrowana siedziba: HUMANAG, Hrušovská 8/A, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05 22.09.2009
  PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05 22.09.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Daniela Javorská 1 660 € (25%) Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
  PhDr. Jozef Javorský 4 980 € (75%) Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.09.2009Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   21.09.2009Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnania
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   14.12.2007Nové sidlo:
   Hrušovská 8/A Bratislava 821 07
   13.12.2007Zrušené sidlo:
   Slatinská 24 Bratislava 821 07
   03.09.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnania
   10.09.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   09.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   05.11.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   04.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   25.08.1998Nové predmety činnosti:
   psychologická činnosť v rozsahu všeobecnej psychologickej diagnostiky, psychoterapii, poradenstva a expertízy
   Noví spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   24.02.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   HUMANAG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   organizovanie kurzov a školení
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07