Utwórz fakturę

COMLINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMLINE
PIN 35735104
TIN 2020219388
Numer VAT SK2020219388
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMLINE
Bagarova 24
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 211 998 €
Zysk -19 190 €
Kapitał 1 165 559 €
Kapitał własny 758 398 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903123085, +421910178793, +421911852364, +421910186126, +421903110449
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,896,312
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,443,554
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 52,554
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,554
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,391,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 1,391,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 452,012
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 198,963
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 50,533
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,533
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 78,059
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 70,371
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 253,049
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,406
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 236,643
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 746
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 746
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,896,312
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 739,208
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 753
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 753
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 751,006
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 751,006
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,190
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,157,104
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,157,100
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 290,979
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290,979
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 865,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 411
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 243
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 467
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 211,998
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 192,605
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,091
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,220
D. Usług (účtová grupa 51) 253,342
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 950
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 700
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 246
4. Koszty społeczne (527, 528) 4
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 446
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,542
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,542
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,667
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,924
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -84,093
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -65,957
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66,013
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 66,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 66,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 150
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 65,863
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,230
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,190
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015