Utwórz fakturę

LL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LL
PIN 35735210
TIN 2021360649
Numer VAT SK2021360649
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LL
ul. Bellova 2038
03101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 186 590 €
Zysk 22 873 €
Kapitał 163 918 €
Kapitał własny 124 825 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0445620469, 0915824154, 0444351657
Nr(y) faksu 0445620469
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 177,539
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,084
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,084
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,084
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 168,778
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 79,862
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,493
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,493
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 20,650
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,688
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 31
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 88,916
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 857
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 88,059
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,677
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,655
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,022
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 177,539
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,698
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 105,521
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 105,521
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,873
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,841
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,504
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,095
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,095
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,786
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,443
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,180
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,740
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,740
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,597
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 186,590
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 186,590
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 186,590
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,873
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,239
D. Usług (účtová grupa 51) 63,325
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 78,456
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 56,223
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,780
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,453
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 117
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,325
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,325
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,301
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,717
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 112,026
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 316
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 313
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -308
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,409
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,536
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,536
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,873
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015