Utwórz fakturę

HP Real - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Nazwa firmy HP Real
PIN 35735261
TIN 2020229365
Numer VAT SK2020229365
Data utworzenia 16 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HP Real
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 480 543 €
Zysk -27 234 €
Kapitał 1 017 586 €
Kapitał własny 466 809 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244450450
Nr(y) faksu 0244450449
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 736,033
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 510,498
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,623
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 225,535
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 321,231
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 291,137
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,114
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,781
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,057,264
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 439,575
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 150,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 150,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 50,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,210
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 255,599
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,234
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 617,689
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 343,399
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 254,463
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,367
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,377
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,425
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 181,294
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,827
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 18,000
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 480,543
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 455,519
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,008
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 492,313
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,741
C. Usług (účtová grupa 51) 289,903
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 128,558
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,874
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 28,538
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 23,758
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,941
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11,770
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 158,875
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 18,003
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 18,000
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 32,396
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 7,303
M. Koszty oprocentowania (562) 23,775
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,318
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -14,393
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -26,163
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,071
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -27,234
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015