Utwórz fakturę

TRIUMF DUCHA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRIUMF DUCHA
PIN 35735287
TIN 2020229464
Numer VAT SK2020229464
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIUMF DUCHA
Benediktiho 5
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 318 €
Zysk -7 621 €
Kapitał 8 969 €
Kapitał własny 3 130 €
Dane kontaktowe
E-mail marketing@triumfducha.com
Telefon(y) 0249249263, 0905788435
Nr(y) faksu 0249249576
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,516
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 458
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 458
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 458
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,834
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,116
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,528
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,528
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 588
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,718
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 449
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,269
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 224
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 224
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,516
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,491
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 826
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 826
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,335
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,561
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -29,896
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,621
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,007
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 157
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 157
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,850
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,445
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,445
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 70
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 48
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,287
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 38,318
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,318
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 129
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,189
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,236
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 121
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,659
D. Usług (účtová grupa 51) 32,129
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,610
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 410
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 616
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 311
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 311
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,750
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,918
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 409
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 743
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 743
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,661
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735287 TIN: 2020229464 Numer VAT: SK2020229464
 • Zarejestrowana siedziba: TRIUMF DUCHA, Benediktiho 5, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavel Bílik Bazovského 16 Bratislava 841 01 01.11.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 0 € (0%) Benediktiho 5 Bratislava-Staré Mesto 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.03.2015Nové sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava-Staré Mesto 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   09.03.2015Zrušené sidlo:
   Junácka 6 Bratislava 832 80
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavel Bílik Bazovského 16 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.11.2007
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Hanková, rod. Gabašová Istrijská 6079/12 Bratislava
   Josef Mihalco P. Horova 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.06.2004
   04.04.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   19.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Josef Mihalco P. Horova 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.06.2004
   18.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Riapoš 274 Hodruša Hámre 966 61
   12.10.1998Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   Noví spoločníci:
   Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov IČO: 22 665 234 Benediktiho 5 Bratislava-Staré Mesto 811 05
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov IČO: 22 665 234 Junácka 6 Bratislava
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   TRIUMF DUCHA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Junácka 6 Bratislava 832 80
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a vo výkone služieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom strojov a zariadení
   forfaiting a factoring /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   Noví spoločníci:
   Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov IČO: 22 665 234 Junácka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Hanková, rod. Gabašová Istrijská 6079/12 Bratislava
   Ján Riapoš 274 Hodruša Hámre 966 61