Utwórz fakturę

Lekáreň " MAGNÓLIA " - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Lekáreň " MAGNÓLIA "
PIN 35735341
TIN 2020242345
Numer VAT SK2020242345
Data utworzenia 17 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lekáreň " MAGNÓLIA "
Trojičné námestie 6
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 971 119 €
Zysk 2 027 €
Kapitał 308 019 €
Kapitał własny 76 297 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245248432, +421245525791
Telefon(y) kom. +421904619949
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 229,450
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 230,015
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 73,160
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 73,160
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 108,973
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 108,877
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,877
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 96
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,882
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,652
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,230
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -565
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 165
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -730
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 229,450
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,324
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,132
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,861
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,861
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,027
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,260
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 86
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 86
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 213,174
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 202,092
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,092
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,602
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,872
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,717
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -109
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -1,134
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -1,134
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 938,734
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 971,119
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 935,661
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,074
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 32,007
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 964,954
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 811,376
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,515
D. Usług (účtová grupa 51) 31,765
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 77,331
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 55,668
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,794
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,869
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 556
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,613
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,613
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 32,204
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,224
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,818
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,165
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 87,079
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,262
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,262
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,256
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,909
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,027
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015