Utwórz fakturę

ECONOMIC CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ECONOMIC CONSULTING
PIN 35735350
TIN 2021359868
Numer VAT SK2021359868
Data utworzenia 17 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECONOMIC CONSULTING
Tomášikova 10/A
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 786 117 €
Zysk 11 244 €
Kapitał 164 210 €
Kapitał własny -3 656 €
Dane kontaktowe
E-mail office@ec-sk.sk
Telefon(y) 0244452153
Telefon(y) kom. +421903425461, +421903725399, +421911893857, 0903257198, 0911268404
Nr(y) faksu 0244642139
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 350,309
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 55,406
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 55,406
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 55,056
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 350
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 294,352
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 129,662
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 129,662
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,662
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 164,690
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 141,359
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,331
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 551
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 551
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 350,309
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,005
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 231
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 231
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,891
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,891
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,244
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 329,304
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,527
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,097
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 28,430
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 297,675
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 43,238
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,238
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 233,099
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,098
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,673
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,000
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,567
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,102
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,102
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 786,117
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 786,117
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26,323
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 751,510
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,284
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 770,054
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,323
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,230
D. Usług (účtová grupa 51) 635,887
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 81,296
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,390
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,603
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,303
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 80
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,235
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,235
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,003
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,063
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 95,393
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,422
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 747
2. Pozostałe koszty (562A) 747
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 675
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,421
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,642
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,398
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,398
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,244
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016
 • PIN :35735350 TIN: 2021359868 Numer VAT: SK2021359868
 • Zarejestrowana siedziba: ECONOMIC CONSULTING, Tomášikova 10/A, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Lucia Gašpieriková Triblavinská 1036/35/A Chorvátsky Grob 900 25 29.02.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Lucia Gašpieriková 6 639 € (100%) Triblavinská 1036/35/A Chorvátsky Grob 900 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2016Nové sidlo:
   Tomášikova 10/A Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Lucia Gašpieriková Triblavinská 1036/35/A Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lucia Gašpieriková Triblavinská 1036/35/A Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 29.02.2000
   24.02.2011Nové obchodné meno:
   ECONOMIC CONSULTING s. r. o.
   17.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ