Utwórz fakturę

R. E. & D. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.09.2015
Basic information
Nazwa firmy R. E. & D.
Stan Zniszczono
PIN 35735422
TIN 2021361474
Data utworzenia 17 grudzień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba R. E. & D.
Šoltésovej 12
81100
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 820 000 €
Zysk -1 009 241 €
Kapitał 1 005 676 €
Kapitał własny -12 366 €
Date of updating data: 07.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,021,607
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 39,833
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 39,833
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 3,983
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -56,182
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,009,241
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,021,607
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,015,998
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,609
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,109
Date of updating data: 07.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 820,000
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 820,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,829,170
C. Usług (účtová grupa 51) 48
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 61
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 997,145
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 831,916
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,009,170
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -48
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 71
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -71
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,009,241
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,009,241
Date of updating data: 07.09.2015
Date of updating data: 07.09.2015
 • PIN :35735422 TIN: 2021361474
 • Zarejestrowana siedziba: R. E. & D., Šoltésovej 12, 81100, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.09.2015Zrušené obchodné meno:
   R. E. & D., a. s.
   Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 12 Bratislava 811 00
   06.12.2007Nové obchodné meno:
   R. E. & D., a. s.
   Nové sidlo:
   Šoltésovej 12 Bratislava 811 00
   17.12.1997Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť