Utwórz fakturę

ERIK JV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ERIK JV
PIN 35735473
TIN 2020210940
Numer VAT SK2020210940
Data utworzenia 17 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ERIK JV
Strečnianska 4
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 243 334 €
Zysk 151 766 €
Kapitał 445 982 €
Kapitał własny 208 992 €
Dane kontaktowe
E-mail vransky@chello.sk
Telefon(y) 0262410010
Nr(y) faksu 0262410010
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 935,994
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 76,381
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 76,381
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,650
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 24,988
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,743
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 857,287
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 222,714
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 97
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 222,617
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 343,010
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 327,328
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,328
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,660
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 291,563
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 335
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 291,228
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,326
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,326
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 935,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 360,758
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,298
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,298
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 34,724
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,019
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,295
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 151,766
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,637
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 274
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 274
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 406,563
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 206,504
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,504
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,345
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 887
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 304
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 148,523
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 800
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 800
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 167,599
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 167,599
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,241,434
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,243,334
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,206,942
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,492
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,046,068
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 940,756
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,365
D. Usług (účtová grupa 51) 58,240
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,002
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,370
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,592
4. Koszty społeczne (527, 528) 40
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,746
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,797
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,797
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,162
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 197,266
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 222,073
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 831
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 822
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,878
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 423
2. Pozostałe koszty (562A) 423
O. Walutowe straty (563) 45
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,410
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,047
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 196,219
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,453
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,453
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 151,766
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35735473 TIN: 2020210940 Numer VAT: SK2020210940
 • Zarejestrowana siedziba: ERIK JV, Strečnianska 4, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Erik Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 25.06.2004
  Ing. Jaroslava Faith Strečnianska 4 Bratislava 851 05 25.06.2004
  JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 01.07.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Jozef Vránsky 165 970 € (100%) Bratislava 851 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   12.06.2014Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   16.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Faith Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   15.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Vránska Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   02.04.2008Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 179/1998 Z.z.
   01.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 171/1998 Z.z.
   18.03.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   11.01.2008Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Erik Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Ing. Jaroslava Vránska Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslava Vránska Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Erik Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   02.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslava Vránska Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Erik Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   01.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.11.2000Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 171/1998 Z.z.
   18.11.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   17.11.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   17.12.1997Nové obchodné meno:
   ERIK JV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II. a podtriedy T1
   vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
   nákup, predaj, požičiavanie zbraní
   preprava zbraní
   vývoj, výroba streliva
   nákup, predaj streliva
   preprava streliva
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava