Utwórz fakturę

STAR Promotion - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STAR Promotion
PIN 35735481
TIN 2020229178
Numer VAT SK2020229178
Data utworzenia 17 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAR Promotion
Hrdličková 2/A
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 000 €
Zysk 1 935 €
Kapitał 15 580 €
Kapitał własny 8 778 €
Dane kontaktowe
E-mail info@pluspromotion.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,876
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,876
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,600
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,600
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,276
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,410
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,866
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,876
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,713
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 368
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 368
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,771
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,942
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -171
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,935
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,163
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,160
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,200
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,200
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24
D. Usług (účtová grupa 51) 24
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,976
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,976
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -81
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,895
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,935
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015