Utwórz fakturę

RUDLA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RUDLA
PIN 35735490
TIN 2020269262
Numer VAT SK2020269262
Data utworzenia 27 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RUDLA
Mariánska 3
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 750 373 €
Zysk 10 073 €
Dane kontaktowe
E-mail rudla@rudla.sk
witryna internetowa http://www.rudla.sk
Telefon(y) +421252635496
Nr(y) faksu 0252635496
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 152,942
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 59,370
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 59,370
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 670
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 58,600
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 100
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 91,132
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,411
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,048
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,363
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,085
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 64,085
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,085
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,636
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,925
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,711
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,440
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,440
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 152,942
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,077
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 731
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 731
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -130,520
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 979
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -131,499
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,073
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,875
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,068
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,290
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 11,778
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 218,683
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 74,129
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,129
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 120,478
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,731
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,903
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,781
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 661
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,124
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,124
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 23,144
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 23,144
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 750,374
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 750,373
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 133,653
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 561,050
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,670
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 732,133
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 104,398
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 306,979
D. Usług (účtová grupa 51) 69,890
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 182,612
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 130,638
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,928
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,046
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 64,679
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 64,679
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,298
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,240
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 213,436
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,288
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 898
2. Pozostałe koszty (562A) 898
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,390
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,287
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,953
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,073
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735490 TIN: 2020269262 Numer VAT: SK2020269262
 • Zarejestrowana siedziba: RUDLA, Mariánska 3, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03 17.02.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Rudolf Lacika 5 311 € (80%) Kozia 20 Bratislava 811 03
  Tatiana Laciková 1 328 € (20%) Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03
   Tatiana Laciková Kozia 20 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03
   16.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   15.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba pekárenských výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   14.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   27.11.1997Nové obchodné meno:
   RUDLA, spol. s r.o.,
   Nové sidlo:
   Mariánska 3 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava