Utwórz fakturę

Mystral Services - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Mystral Services
PIN 35735554
TIN 2021378986
Numer VAT SK2021378986
Data utworzenia 05 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Mystral Services
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 176 €
Zysk 3 009 €
Kapitał 25 508 €
Kapitał własny 13 082 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,664
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,664
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,529
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,379
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,379
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 150
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,135
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,685
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,450
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,664
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,792
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,480
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,541
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -61
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,009
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,872
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,872
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,489
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,489
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -52
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,431
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 26,176
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,176
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,176
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,650
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,685
D. Usług (účtová grupa 51) 10,626
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,917
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,866
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 80
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,342
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,342
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,526
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,865
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 557
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 429
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -557
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,969
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735554 TIN: 2021378986 Numer VAT: SK2021378986
 • Zarejestrowana siedziba: Mystral Services, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Zuzana Hackerová Tabaková 25 Bernolákovo 900 27 04.07.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Zuzana Hackerová 6 639 € (100%) Tabaková 25 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2011Nové obchodné meno:
   Mystral Services, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
   čistiace a upratovacie služby
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Hackerová Tabaková 25 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Hackerová Tabaková 25 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.07.2005
   14.03.2011Zrušené obchodné meno:
   Erste Point, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Hackerová Doležalova 15/A Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Hackerová Doležalova 15/A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 04.07.2005
   15.01.2010Noví spoločníci:
   Zuzana Hackerová Doležalova 15/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Hackerová Doležalova 15/A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 04.07.2005
   14.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Borovská Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Borovská Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.07.2005
   17.11.2007Nové predmety činnosti:
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   poskytovanie verejnodostupných informácií
   kancelárske a sekretárske služby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   22.07.2005Nové obchodné meno:
   Erste Point, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Zuzana Borovská Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Borovská Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.07.2005
   21.07.2005Zrušené obchodné meno:
   DEMSTAV, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Suchoba Sibírska 1598/17 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Suchoba Sibírska 1598/17 Bratislava 831 01
   22.01.2003Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   21.01.2003Zrušené sidlo:
   Myjavská 17 Bratislava 811 03
   11.01.2001Noví spoločníci:
   Ján Suchoba Sibírska 1598/17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Suchoba Sibírska 1598/17 Bratislava 831 01
   10.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Michael Dragašič Ľudovíta Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ján Suchoba Hanulova 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Dragašič Ľudovíta Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ján Suchoba Hanulova 3 Bratislava 841 01
   06.06.2000Noví spoločníci:
   Michael Dragašič Ľudovíta Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ján Suchoba Hanulova 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Dragašič Ľudovíta Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ján Suchoba Hanulova 3 Bratislava 841 01
   05.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   18.01.1999Nové sidlo:
   Myjavská 17 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1999Zrušené sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adámiho 3 Bratislava 841 05
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   DEMSTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostedkovateľská činnosť
   sprostedkovanie nákupu, predaja a penájmu osobných motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Dragašič K. Adlera 1 Bratislava 841 02
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adámiho 3 Bratislava 841 05