Utwórz fakturę

Trnava REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Trnava REAL
PIN 35735627
TIN 2021373101
Numer VAT SK2021373101
Data utworzenia 16 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Trnava REAL
Sladovnícka 15
91701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 212 549 €
Zysk -678 €
Kapitał 6 474 653 €
Kapitał własny 6 022 383 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0335907015
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,320,555
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,089,067
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,089,067
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 625,681
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,435,255
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 28,131
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 231,488
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 227,095
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 227,014
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,014
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,393
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,793
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,600
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,320,555
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,021,705
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,394,743
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,394,743
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,147
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,147
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -384,507
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 215,481
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -599,988
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -678
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,850
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 236,390
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 235,402
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 988
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 62,460
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,938
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,938
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 212,549
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 212,549
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 212,549
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 208,712
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,688
D. Usług (účtová grupa 51) 300
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,707
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 184,518
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 184,518
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,499
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,837
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 206,561
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,555
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,267
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,267
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 288
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,555
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 282
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -678
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735627 TIN: 2021373101 Numer VAT: SK2021373101
 • Zarejestrowana siedziba: Trnava REAL, Sladovnícka 15, 91701, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 grudzień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.03.2005Nové obchodné meno:
   Trnava REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sladovnícka 15 Trnava 917 01
   Noví spoločníci:
   LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Sladovnícka 15 Trnava 917 01
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   PRVÁ INKASNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   21.07.1999Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   prieskum trhu
   30.04.1999Nové obchodné meno:
   PRVÁ INKASNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Mäsiar Chalabalova 1603 Praha 155 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštielska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Mäsiar Chalabalova 1603 Praha 155 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštielska 10 Bratislava
   29.04.1999Zrušené obchodné meno:
   VERNUS, s. r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tilgnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   16.12.1997Nové obchodné meno:
   VERNUS, s. r.o.
   Nové sidlo:
   Tilgnerova 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   poradenstvo v oblasti nákupu a predaja tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava