Utwórz fakturę

SANTE PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SANTE PLUS
PIN 35735775
TIN 2021385047
Data utworzenia 18 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SANTE PLUS
Klokočova 736/30
98101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 125 496 €
Zysk 2 336 €
Kapitał 31 817 €
Kapitał własny 12 426 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0475211357, 0475211358, 0475424364, 0475422344
Telefon(y) kom. 0917086060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,497
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,937
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,937
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,937
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,321
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,667
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,667
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,667
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,601
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,469
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,132
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,239
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 653
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 586
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,497
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,762
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 767
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,019
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,019
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,336
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,735
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 249
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 249
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,348
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,672
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,672
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,592
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 837
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,522
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,512
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 138
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 138
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 125,497
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 125,496
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 125,496
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,168
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,421
D. Usług (účtová grupa 51) 42,259
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 62,654
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,897
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,801
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,156
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 650
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,610
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,610
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,574
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,328
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 72,816
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 312
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 312
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -311
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,017
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 681
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 681
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,336
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735775 TIN: 2021385047
 • Zarejestrowana siedziba: SANTE PLUS, Klokočova 736/30, 98101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.10.2005Nové obchodné meno:
   SANTE PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Farkašovská Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Farkašovská Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 06.09.2005
   17.10.2005Zrušené obchodné meno:
   NEMOCNICA HNÚŠŤA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   11.11.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   10.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   17.12.1997Nové obchodné meno:
   NEMOCNICA HNÚŠŤA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa