Utwórz fakturę

SANTE PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Nazwa firmy SANTE PLUS
PIN 35735775
TIN 2021385047
Data utworzenia 18 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SANTE PLUS
Sinecká 864
98101
Hnúšťa
Financial information
Sprzedaż i dochody 127 332 €
Zysk -108 €
Kapitał 31 817 €
Kapitał własny 12 426 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0475211357, 0475211358, 0475424364, 0475422344
Telefon(y) kom. 0917086060
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,774
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,019
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,019
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,019
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,032
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 67
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,374
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,374
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,374
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,591
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,538
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,053
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 723
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 723
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,774
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,654
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 767
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,355
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,355
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -108
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,120
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 400
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,606
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,663
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,663
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,996
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 948
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,679
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,320
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 114
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 114
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 127,332
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 127,332
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 127,332
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,630
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,034
D. Usług (účtová grupa 51) 45,199
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 63,965
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 42,329
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,128
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,708
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 288
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,918
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,918
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,226
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 702
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 71,099
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 331
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 331
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -330
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 372
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -108
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016